Služby

1 blue  motivácia - základ k úspechu

Ako motivovať seba a ostatných

Tajomstvo motivácie

Kritika alebo pochvala k vyššej motivácii zamestnancov

  


 

2 blue  Ako efektívne VIESŤ zamestnancov

Moderný vodca - zanietený tím

Leadership

Delegovanie ako spôsob a úspech moderného vodcu

Efektívnosť lídra vo vzťahu k individuálnemu a skupinovému rozvoju zamestnancov

 


 

3 blue  Komunikácia a vzťahy

Ako hodnotiť seba, počúvať iných a riešiť konflikty

Konflikty a vyjednávanie

Efektívna komunikácia - Spokojný zamestnanec - spokojný zákazník, starostlivosť o zákazníka