Niečo o mne

Niečo o mne

"Vzdelanie sú krídla, na ktorých letia naše sny."

A ako leteli tie moje? Bola to cesta plná uličiek i odbočiek. A práve v nich som hľadala a nachádzala zmysel mojich snov a vlastnú cestu. Úspešnú a chvíľami aj neúspešnú. Napriek občasným neúspechom som sa nevzdávala, ale kráčala s pokorou ďalej. Postupne som sa realizovala v rôznych profesiách cez masérku, predavačku bagiet, čašníčku v čajovni, finančného konzultanta až po operátora telemarketingu. V každej z profesií som sa niečo nové naučila. S pribúdaním skúseností som začala nachádzať v sebe vnútorný potenciál. Presvedčenie, že chcem a viem svoje vedomosti odovzdávať ďalej. Už to prestávali byť len sny.

Prišlo rozhodnutie, že budem lektorka. Na prácu lektorky som však nemala vzdelanie, ani prax. Trvalo takmer desať rokov, kým prišiel čas na samotnú realizáciu. Cesta sa začala štúdiom Andragogiky, vzdelávania dospelých. Rozšírením vedomostí a poznatkov, ich využitím v praxi. Vďaka poslednému zamestnaniu, ktoré mi poskytlo možnosť vzdelávať sa nie len v škole, ale aj v rámci pracovného procesu, som sa naučila veľmi veľa. Prešla som rôznymi školeniami komunikácie, koučovania a množstvom ďalšieho vzdelávania v práci.

Po nástupe na pozíciu teamleadera som začala viesť šesťdesiatštyri ľudí. Počnúc výberom zamestnancov, efektívnym zvládnutím ich adaptačného procesu, pokračujúc snahou a schopnosťou viesť samotný tím. Náš úspešný tím sme budovali spoločne. Spoločným cieľom bol úspešný predaj, komunikácia so zákazníkom, jeho spokojnosť. Nikdy sa nekončiaci proces motivácie nielen členov tímu, ale aj seba samej. Hľadanie rôznych možností, ako viesť zamestnancov, ale aj riadenia úseku starostlivosti o zákazníka. Táto práca bola veľmi zaujímavou a podstatnou etapou môjho života. Zdolávaním prekážok, hľadaním mojej životnej cesty.

Doviedla ma k veľkému rozhodnutiu, kráčať ďalej samostatne a vzdelávať práve vás.